dijous, 15 d’abril de 2010

Carta de Suport del Consell Escolar Municipal

Front els últims esdeveniments viscuts a les nostres concentracions, pengem la carta de suport que es va llegir en el darrer Consell Escolar Municipal, donam-nos tot el seu suport...
Des de L'AMPA, agraïm el suport d'aquest Consell i en especial a les persones que van dur aquesta iniciativa en davant.

SUPORT A L'AMPA DEL CP VILLAR PALASÍ

Tots els presents coneixem de sobres la situació de l'ensenyament públic al municipi de Sagunt. Les ràtios se superen en la majoria d'unitats d'Infantil i Primària, s'aposta més per un model privat-concertat que per un de públic en centres del primer cicle d'Infantil, la Conselleria no concreta definitivament el compromís de construir un Centre Integrat Públic de Formació Professional, també per la Conselleria hi ha un alentiment en l'execució de les infraestructures educatives previstes...

En el marc d'açò últim, el d'infraestructures, com tots sabreu n'hi havia pendents tres d'importants: IES JAUME I, CP NÚM 10 I AULARI D'INFANTIL I GIMNÀS DEL CP VILLAR PALASÍ. Les últimes notícies són que s'han adjudicat les obres de l'IES i del CP núm. 10, i del que afecta al CP Villar Palasí, res de res.

El present curs escolar ha estat marcat per unes mobilitzacions per part de la comunitat educativa del CP Villar Palasí concretades en forma de manifestació als adjacents del centre cada divendres lectiu. Per a tal efecte es demanaren els corresponents permisos.

La Constitució espanyola empara el dret a manifestar-se i a l'article 21, en concret es diu que “en els casos de reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions es donarà comunicació prèvia a l'autoritat, que només podrà prohibir-les quan hi existisquen raons fonamentades d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a les persones o béns”. Dit açò, explicarem els fets que motiven la presència d'aquest punt en l'ordre del dia d'aquest CEM.

Divendres 12 de febrer fou un dia lectiu en el qual la comunitat educativa del CP Villar Palasí tenia previst manifestar-se amb tota normalitat i com qualsevol altre divendres anterior. La dotació extra de Policia Local que s'encarregava controlar que l'acte transcórreguera sense cap incident s'hi va presentar com tantes altres vegades, abans i després d'aquell divendres. La diferència, però, es va fer palesa immediatament. Un dels agents va demanar quin seria el recorregut de la manifestació i se l'informà que es tractava de fer tres voltes a la rotonda d'enfront de l'aulari prefabricat, a la qual cosa va respondre que “si no es completava tot el recorregut l'havien d'anul·lar”, per a aquest agent el recorregut havia de ser fins el CP Cronista Chabret i més, i si no es feia així, no hi havia manifestació. Bé, a pesar d'això, la manifestació s'inicia amb normalitat i els agents comencen la seua labor de tallar el trànsit d'accés a la rotonda així que van passant els manifestants per davant de cada un dels accessos fins que el mateix agent que pretenia impedir la manifestació autoritzà el pas de vehicles. L'agent de la Policia Local se situà al mig dels dos carrils de la rotonda en el punt que s'entra des del camí de Sagunt a les Valls i s'ix per la vora del Trinquet donant l'esquena als manifestats just en un moment en què encara hi havia persones passant. Per aquest fet, una mare de l'AMPA, i organitzadora de les mobilitzacions, digué a l'Agent en qüestió que tallara el trànsit perquè eixa situació posava en perill la integritat física dels manifestants (recordeu que hi havia molts xiquets d'entre 3 i 5 anys); encara més, el marit d'aquesta companya digué al mateix agent que seria la seua responsabilitat si un cotxe atropellava algun xiquet. La resposta de l'Agent fou taxativa “luego hablaré con ustedes”.
Acabada la manifestació, l'Agent només procedí a demanar els DNI d'aquestes persones sense identificar-se ell en cap moment. Se'ls emportà al seu vehicle, on se suposa que en prengué nota i no va fer cap aclariment ni donà cap explicació de per quin motiu feia això ni amb quina finalitat. Algú va demanar que s'identificara ell també i rebé com a resposta un encarament de l'Agent i un “tú quién eres”, també es va escoltar com deia a un altre dels agents “este de qué va, de progre?”.
Passat el fet es podrien haver pres moltes mesures, i no se'n va prendre cap perquè es valorà com un fet desagradable i prou. Però, la sorpresa ha estat que amb el temps s'ha comunicat la proposta d'inici d'un expedient sancionador contra Antonia Aleixandre en el qual el primer punt de les consideracions es diu: “considerando que los hechos imputados, consistentes en alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en la vías, espacios o establecimientos públicos (recriminar a los agentes en cualquier intervención), concretament a las 17:30 del 12 de febrero de 2010, se levantó acta por los agentes con NIP...” i que pot concloure amb una sanció de 150€.Per tot el que s'ha exposat, i creient que qualsevol de nosaltres hauria actuat més o menys igual que la companya Antonia Aleixandre, es DEMANA d'aquest CEM:


1r- Que aquest Consell Escolar Municipal manifeste el suport i solidaritat amb la representant de l'AMPA del CP Villar Palasí, Antonia Aleixandre.

2n- Que aquest CEM acorde una resolució que inste les persones que corresponga a parar l'expedient sancionador contra la companya Antonia.

3r- Que aquest CEM acorde una resolució per la qual es manifeste que no s'està d'acord amb l'actuació que l'agent de la Policia Local tingué el divendres 12 de febrer d'enguany.Sagunt, 30 de març de 2010.